از سامانه مدیریت مدرسه " سنجش تو " دیدن نمایید
0

کلاس آنلاین مقطع ابتدایی

در لرن اس سی اچ گروهی از برترین اساتید آموزش و پرورش دور هم جمع شده‌اند تا تجربه‌ای متفاوت از آموزش، برای شما ایجاد کنند.

سرکار خانم زارعی

سرکار خانم ؟؟؟؟؟؟

مدرس پایه اول دبستان

سابقه تدریس ؟؟؟؟؟؟؟  سال

مدرک تحصیلی لیسانس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سرکار خانم زارعی

سرکار خانم ؟؟؟؟؟؟

مدرس پایه دوم دبستان

سابقه تدریس ؟؟؟؟؟؟؟  سال

مدرک تحصیلی لیسانس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سرکار خانم زارعی

سرکار خانم سمیه زارعی

مدرس پایه سوم دبستان

سابقه تدریس ۱۸ سال

مدرک تحصیلی لیسانس میکروبیولوژی

سرکار خانم زارعی

سرکار خانم ؟؟؟؟؟؟

مدرس پایه چهارم دبستان

سابقه تدریس ؟؟؟؟؟؟؟  سال

مدرک تحصیلی لیسانس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سرکار خانم زارعی

سرکار خانم ؟؟؟؟؟؟

مدرس پایه پنجم دبستان

سابقه تدریس ؟؟؟؟؟؟؟  سال

مدرک تحصیلی لیسانس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سرکار خانم زارعی

سرکار خانم سمیه زارعی

مدرس پایه ششم دبستان

سابقه تدریس ۱۸ سال

مدرک تحصیلی لیسانس میکروبیولوژی

ویدیو جلسات اول

مشاهده جلسات اول کلاس ها

با کلیک روی دکمه زیر میتوانید جلسات اول کلاس های مربوط به اساتید را ببینید.