class mr godarzi

کلاس آنلاین آمار و احتمال - آقای گودرزی

کاور مطلب
استاد گودرزی

استاد گودرزی:
علم آمار و احتمال یکی از پرکاربردترین شاخه ها است که در علوم مختلفی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، روانشناسی، اقتصاد و… کاربرد دارد. حتی در زندگی روزمره نیز بارها با مباحث مرتبط با احتمال و آمار توصیفی و آمار استنباطی سروکار داریم.