برنامه ویژه اردیبهشت ماه برای دانش آموزان ابتدایی پایه پیش دوم - خانم افتان

شروع کلاس ها از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه فعال می باشد