از سامانه مدیریت مدرسه " سنجش تو " دیدن نمایید
0

رونمایی از محصول جدید ماهدیس وب

پوسته آموزش آنلاین دیجی آکادمی آخرین پروژه گروه طراحی وتوسعه ماهدیس وب می باشد که در پاییز ۹۸ منتشر شد.